BREN zuid holland

BREN Zuid Holland is een groeiend en lerend netwerk van professionals met als missie een duurzame en structurele transformatie van de (hoog)specialistische jeugdhulp.

Waar voor ieder kind en gezin passende hulp is. We werken we samen in een netwerk van professionals uit de jeugdhulp en in het bredere sociaal domein, ervaringsdeskundigen en met de vijf jeugdhulpregio’s in Zuid Holland en daarbuiten.

We investeren daarbij nadrukkelijk in de wetenschappelijke begeleiding van onze projecten en doen wetenschappelijk onderzoek over wat werkt in het bieden van passende hulp (of een dekkend zorglandschap).

Ontvang ook de nieuwsbrief

Wil je ook de reguliere nieuwsbrief van het Bovenregionale Expertisenetwerk Jeugd Zuid Holland in je mailbox?
Stuur een mail naar info@brenzh.nl

laatste nieuws